Pobierz Adobe Reader
Do odczytu plików pdf 
niezbędny jest Adobe Reader 

Dzisiaj jest niedziela, 19 listopada 2017 roku (323 dzień roku)


 

2017.11.09 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40-42 informuje, że ogłasza postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz zapytania o cenę. Więcej informacji tutaj.2017.11.07 KOMUNIKAT. Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 listopada 2017r. – poniedziałek, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu będzie nieczynna.2017.10.30 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z 4 i 11 października 2017 r.2017.10.30 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół z posiedzenia Rady Osiedla Nr I z 12 i 26 września  2017 r.2017.10.30 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół z posiedzenia Rady Osiedla Nr IV z 19 września  2017 r. 2017.10.30 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2017r2017.10.16 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, że zamierza złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Więcej informacji tutaj.2017.10.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z 20 i 27 września 2017 r2017.09.27 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół z posiedzenia Rady Osiedla Nr III z 29 sierpnia 2017 r. 2017.09.27 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół z posiedzenia Rady Osiedla Nr II z 28 sierpnia 2017 r.2017.09.19 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu szuka pracownika na stanowisko Starszy Inspektor - Specjalista ds. technicznych. Więcej informacji tutaj.2017.09.01 Przedstawiamy Państwu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie :

  • utworzenia Dzielnicy Armii Krajowej oraz nadania jej Statutu - UCHWAŁA NR XLVI/892/17 z dnia 6 lipca 2017 r. – dostępna tutaj
  • utworzenia Dzielnicy Chabry oraz nadania jej Statutu - UCHWAŁA NR XLVI/891/17 z dnia 6 lipca 2017 r. - dostępna tutaj
  • utworzenia Dzielnicy Malinka oraz nadania jej Statutu - UCHWAŁA NR XLVI/894/17 z dnia 6 lipca 2017 r. - dostępna tutaj


2017.07.21 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje dotychczasowych użytkowników parkingu przy ul. Szarych Szeregów 28-34 - zainteresowanych dalszym najmem miejsc postojowych - o potrzebie składania do Spółdzielni pism w tej sprawie do dnia 11.08.2017 roku. Więcej informacji tutaj.2017.07.18 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika Administracji Osiedla. Więcej informacji tutaj2017.06.21 Zarząd Spółdzielni  informuje, że po zalogowaniu do systemu e-czynsze udostępnione zostały Protokoły z czterech części Walnego Zgromadzenia  obradującego w dniach 8,9 12 i 13 czerwca br. oraz Protokoły ze wspólnego posiedzenia: Komisji  Mandatowo - Skrutacyjnych oraz Prezydiów wszystkich  czterech  części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 14 czerwca br.
Z w/w dokumentami  członkowie Spółdzielni  mogą  zapoznać się także w Dziale Organizacyjno – Członkowskim, ul. Sosnkowskiego 40-42  pok. 218.2017.06.19 Dnia 14 czerwca 2017 roku odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów czterech części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które obradowały w dniach 8, 9, 12 i 13 czerwca br. Prezydia poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na wspólnym posiedzeniu stwierdziły, że spośród 14 przygotowanych projektów uchwał  Walne Zgromadzenia podjęło 12 uchwał. Dwie uchwały nie zostały podjęte.Szczegółowe informacje dostępne są po zalogowaniu się do systemu E-czynsze.2017.05.29 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, działając na podstawie § 87 ust.8 statutu, przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, uzupełniony o punkt 5e) oraz o wnioski zgłoszone przez członków w trybie § 87 ust. 6 i 7 statutu (punkt 11). Więcej informacji tutaj.2017.05.25 Zarząd Spółdzielni  SM w Opolu informuje, że po zalogowaniu do systemu E-czynsze udostępnione zostały projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
Z w/w Uchwałami członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się także w Dziale Organizacyjno – Członkowskim,  ul. Sosnkowskiego 40-42, II piętro, pok. 218. 2017.05.18 Zarząd Spółdzielni SM w Opolu informuje, że po zalogowaniu do systemu E-czynsze udostępnione zostały sprawozdania będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
-  sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r. 
Z w/w dokumentami członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się także w Dziale Organizacyjno – Członkowskim,  ul. Sosnkowskiego 40-42, II piętro, pok. 2182017.05.15 Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniach 8, 9, 12 i 13 czerwca 2017 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu. Szczegółowa informacja o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego dostępna jest tutaj.
Członkowie Spółdzielni, podobnie jak Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni, mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Ostateczny termin na złożenie w sekretariacie Spółdzielni powyższych dokumentów upływa 24 maja br. Druk - przykład zgłoszenia projektu uchwały do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie dostępny jest tutaj.2017.04.05 Wzorem poprzedniego roku Zarząd Spółdzielni zaprasza osoby, które szczególnie dbają o swoje otoczenie na naszym Osiedlu, do udziału w Konkursie na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon (loggię lub taras). W roku bieżącym konkurs zorganizowany zostanie w dwóch niezależnych kategoriach na najładniejszy ogródek przydomowy lub najładniejszy balkon (taras bądź loggię).
W Konkursie uczestniczyć mogą osoby, legitymujące się prawem do lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych na terenie działania danego Osiedla, które zagospodarowały w sposób ciekawy i estetyczny teren w okolicy swojego mieszkania zlokalizowanego na parterze budynku, bądź posiadają ładnie ukwiecone i zadbane balkony (loggie lub tarasy). Warunkiem udziału jest wypełnienie stosownego zgłoszenia. Regulamin Konkursu i karty zgłoszenia dostępne są w siedzibach Administracji Osiedli lub tutaj2017.03.16 O co chodzi w dyskusji o przyszłości spółdzielczości mieszkaniowej. Przedstawiamy Państwu artykuł zamieszczony nr 3 marzec 2017 w  gazecie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólne Sprawy" nawiązujący do wyemitowanego przez TVP 1 w dniu 6.02.2017 programu publicystycznego "Chodzi o pieniądze".2016.09.30 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż otrzymała nominację do tytułu FILAR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2016 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Zachęcamy również do przeczytania wywiadu z Prezesem Zarządu, który ukazał się na stronie internetowej Biznes Plus.
Do pobrania: list nominacyjny2014.07.07 W dziale "Historia Spółdzielni" zamieszczono materiał autorstwa p. Jana Jerzego Piechoty dot. historii związanej z budową naszego Osiedla. Zachęcamy do zapoznania się.Content Management Powered by CuteNews

© copyright 2006-2016 Web Design by TemplatesFreeLance.Com
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!