Pobierz Adobe Reader
Do odczytu plików pdf 
niezbędny jest Adobe Reader 

Dzisiaj jest piątek, 25 maja 2018 roku (145 dzień roku)


 

2018.05.24 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, działając na podstawie § 87 ust.8 statutu informuje, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu z dnia 14 maja br. został uzupełniony, zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez członka w trybie § 87 ust. 6 i 7 statutu.

Zawiadomienie o WZ z uzupełnionym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu dostępne jest tutaj2018.05.24 Zarząd Spółdzielni SM w Opolu informuje, że po zalogowaniu do systemu E-czynsze udostępnione zostały projekty uchwał na Walne Zgromadzenie. Z w/w uchwałami członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się także w Dziale Organizacyjno – Członkowskim, ul. Sosnkowskiego 40-42, II piętro, pok. nr 218. 2018.05.21 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, że zgłoszony przez nas projekt na zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Cieszyńskiej zdobył I nagrodę w konkursie organizowanym przez Miasto Opole "Odmień swoje podwórko". Więcej informacji tutaj.2018.05.21 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół z posiedzenia Rady Osiedla nr II z dnia 10 kwietnia 2018 r.2018.05.21 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół z posiedzenia Rady Osiedla nr I z dnia 17 kwietnia 2018 r.2018.05.21 Spółdzielnia informuje, że w zakładce "Władze/organy statutowe" podane są bieżące terminy posiedzeń Rady Nadzorczej i Rad Osiedli.2018.05.21 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 kwietnia 2018 r.2018.05.21 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Zarządu z dnia 09 maja 2018 r.2018.05.18 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40 - 42 informuje, że ogłasza postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Więcej informacji tutaj.2018.05.17  Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniach 7, 8, 11 i 12 czerwca  2018 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu. Szczegółowa informacja o  czasie, miejscu porządku obrad Walnego Zgromadzenia dostępna jest tutaj.

Po zalogowaniu do systemu E-czynsze oraz w Dziale Organizacyjno – Członkowskim, ul. Sosnkowskiego 40-42, II piętro, pok. 218, członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się ze     
sprawozdaniami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, tj. :
- sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
- sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017,
- sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za okres od czerwca 2017 r. do maja 2018 r.

Członkowie Spółdzielni, podobnie jak Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni, mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Ostateczny termin na złożenie w sekretariacie Spółdzielni powyższych dokumentów upływa 23 maja br. (druk – przykład zgłoszenia projektu uchwały do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie dostępny jest dla członków w systemie E-czynsze).

Jednocześnie informujemy, że od dnia 24 maja br., po zalogowaniu do systemu E-czynsze oraz w Dziale Organizacyjno – Członkowskim, ul. Sosnkowskiego   40-42, II piętro, pok. 218 udostępnione  zostaną do wglądu projekty uchwał na Walne Zgromadzenie.2018.05.16 IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 opolskie od 20:00/16.05 do 20:00/17.05.2018 opady od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Więcej informacji tutaj.2018.05.15 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40 - 42 informuje, że ogłasza postępowania w trybie zapytania o cenę. Więcej informacji tutaj.2018.05.11 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40 - 42 informuje, że ogłasza postępowania w trybie zapytania o cenę. Więcej informacji tutaj.2018.05.11 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Zarządu z dnia 26 kwietnia 2018 r.2018.05.02 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły z posiedzenia Zarządu z dnia 05 kwietnia 2018 r, 11 kwietnia 2018 r oraz 18 kwietnia 2018 r.2018.05.02 Przedstawiamy do wiadomości treść pisma skierowanego do Urzędu Miasta Opola dot. oświetlenia parku na Osiedlu Armii Krajowej. 2018.04.27 Przedstawiamy do wiadomości treść pisma skierowanego do Urzędu Miasta Opola dot. parku na Osiedlu Armii Krajowej.2018.04.25 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół z posiedzenia Rady Osiedla nr IV z dnia 16 marca 2018 r.2018.04.25 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół z posiedzenia Rady Osiedla nr III z dnia 20 marca 2018 r.2018.04.20 Wzorem lat ubiegłych Spółdzielnia ogłasza Konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy, bądź taras lub balkon (loggię). Konkurs będzie przeprowadzony niezależnie na każdym z czterech Osiedli.  Celem Konkursu jest zachęcanie mieszkańców do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia oraz promocja pomysłowości i rozwiązań mających wpływ na uatrakcyjnienie Osiedla. Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach:
- najładniejszy ogórek przydomowy /taras,
- najładniejszy/a balkon/ loggia w budynkach mieszkalnych.
W konkursie uczestniczyć mogą osoby, legitymujące się prawem do lokali mieszkalnych w budynkach na terenie działania danego Osiedla, a warunkiem udziału jest pisemne zgłoszenie w biurze Administracji Osiedla, na terenie którego znajduje się zgłaszany ogródek /taras lub balkon/loggia, w terminie do dnia 20 czerwca – wypełnionego druku zgłoszenia. Karty zgłoszenia do Konkursu w odpowiedniej kategorii dostępne tutaj. Z pełną treścią Regulaminu Konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy, bądź taras lub balkon (loggię) na Osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu można zapoznać się na stronie Spółdzielni – w zakładce Przepisy Spółdzielcze. 2018.02.14 76 rocznica powstania Armii  Krajowej.
W dniu dzisiejszym w 76 rocznicę powstania Armii Krajowej przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym bohaterstwo żołnierzy Armii Krajowej w walce z okupantem w czasie II wojny światowej.2018.01.15 Przyznano Laury Umiejętności i Kompetencji 2017. Uroczysta gala odbyła się 12 stycznia 2018 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej "Okrąglak". Nagrody dla samorządowców, przedsiębiorców i osób zasłużonych dla regionu przyznaje od 27 lat Opolska Izba Gospodarcza. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu została wyróżniona Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2017 w kategorii "Załoga – wspólny sukces".
Do pobrania:2017.09.01 Przedstawiamy Państwu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie :

  • utworzenia Dzielnicy Armii Krajowej oraz nadania jej Statutu - UCHWAŁA NR XLVI/892/17 z dnia 6 lipca 2017 r. – dostępna tutaj
  • utworzenia Dzielnicy Chabry oraz nadania jej Statutu - UCHWAŁA NR XLVI/891/17 z dnia 6 lipca 2017 r. - dostępna tutaj
  • utworzenia Dzielnicy Malinka oraz nadania jej Statutu - UCHWAŁA NR XLVI/894/17 z dnia 6 lipca 2017 r. - dostępna tutaj


2017.07.21 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje dotychczasowych użytkowników parkingu przy ul. Szarych Szeregów 28-34 - zainteresowanych dalszym najmem miejsc postojowych - o potrzebie składania do Spółdzielni pism w tej sprawie do dnia 11.08.2017 roku. Więcej informacji tutaj.2017.06.21 Zarząd Spółdzielni  informuje, że po zalogowaniu do systemu e-czynsze udostępnione zostały Protokoły z czterech części Walnego Zgromadzenia  obradującego w dniach 8,9 12 i 13 czerwca br. oraz Protokoły ze wspólnego posiedzenia: Komisji  Mandatowo - Skrutacyjnych oraz Prezydiów wszystkich  czterech  części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 14 czerwca br.
Z w/w dokumentami  członkowie Spółdzielni  mogą  zapoznać się także w Dziale Organizacyjno – Członkowskim, ul. Sosnkowskiego 40-42  pok. 218.2017.06.19 Dnia 14 czerwca 2017 roku odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów czterech części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które obradowały w dniach 8, 9, 12 i 13 czerwca br. Prezydia poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na wspólnym posiedzeniu stwierdziły, że spośród 14 przygotowanych projektów uchwał  Walne Zgromadzenia podjęło 12 uchwał. Dwie uchwały nie zostały podjęte.Szczegółowe informacje dostępne są po zalogowaniu się do systemu E-czynsze.2017.03.16 O co chodzi w dyskusji o przyszłości spółdzielczości mieszkaniowej. Przedstawiamy Państwu artykuł zamieszczony nr 3 marzec 2017 w  gazecie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólne Sprawy" nawiązujący do wyemitowanego przez TVP 1 w dniu 6.02.2017 programu publicystycznego "Chodzi o pieniądze".2016.09.30 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż otrzymała nominację do tytułu FILAR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2016 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Zachęcamy również do przeczytania wywiadu z Prezesem Zarządu, który ukazał się na stronie internetowej Biznes Plus.
Do pobrania: list nominacyjny2014.07.07 W dziale "Historia Spółdzielni" zamieszczono materiał autorstwa p. Jana Jerzego Piechoty dot. historii związanej z budową naszego Osiedla. Zachęcamy do zapoznania się.Content Management Powered by CuteNews

© copyright 2006-2018 Web Design by TemplatesFreeLance.Com
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!