Fundusze Europejskie

unijne oznakowanie.png

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu dąży do ciągłego rozwoju w zakresie prowadzonej działalności. Świadczą o tym liczne zrealizowane zadania oraz zaplanowane działania modernizacyjne na najbliższe lata. Mając powyższe na uwadze Spółdzielnia przygotowuje się do realizacji projektu pn.: "Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu". 
Na realizację tego zadania Spółdzielnia uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Pełny opis projektu dostępny jest tutaj: PDFInformacja o Projekcie.pdf.

Jednocześnie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje o funkcjonowaniu mechanizmu, umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Formularz zgłaszania nieprawidłowości dostępny jest na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

KALENDARIUM PROJEKTU

I N F O R MA C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu, Administracja nr IV uprzejmie informuje, że z dniem 30.11.2018 roku zakończono wymianę starych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na korytarzach, klatkach schodowych, wiatrołapach w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu przy ulicach:

- Bielska 22-30

- Kielecka 1-9, Chełmska 30-36;

- Bielska 32-40;

- Bielska 42-60, Kielecka 11-21;

- Bielska 51-61, Al. Witosa 22-24;

- Bielska 52-60, Kielecka 8-16, Al. Witosa 18-20;

- Kielecka 2-6, Chełmska 20-28, Al. Witosa 10-16.

Prace realizowane były w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu”
numer umowy o dofinansowanie projektu: POIS.01.03.02-00-0024/16-00 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Wymianę lamp wykonywała firma VOLTEA Poland
Sp. z o.o. z Łochowa na podstawie umowy nr EAIV/P103/39/2018 z dnia 10.09.2018 roku. Zakres prac obejmował demontaż „starych” lamp, montaż lamp ledowych z doborem ich lokalizacji w celu zapewnienia właściwego natężenia oświetlenia wraz wykonaniem niezbędnych odcinków instalacji elektrycznej natynkowej w korytkach i naprawą/malowaniem miejsc po zdemontowanych lampach.

/ - / Dariusz Stelmach

      Kierownik Administracji Osiedla nr IV

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie