Fundusze Europejskie

unijne oznakowanie.png

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu dąży do ciągłego rozwoju w zakresie prowadzonej działalności. Świadczą o tym liczne zrealizowane zadania oraz zaplanowane działania modernizacyjne na najbliższe lata. Mając powyższe na uwadze Spółdzielnia przygotowuje się do realizacji projektu pn.: "Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu". 
Na realizację tego zadania Spółdzielnia uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Pełny opis projektu dostępny jest tutaj: PDFInformacja o Projekcie.pdf.

Jednocześnie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje o funkcjonowaniu mechanizmu, umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Formularz zgłaszania nieprawidłowości dostępny jest na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie