Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, składa się z 9 do 13 członków wybranych spośród członków Spółdzielni. Członków Rady Nadzorczej i ich zastępców wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej określony został w §98 Statutu. 
 
e-mail:
 
CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ, WYBRANI NA WALNYM ZGROMADZENIU OBRADUJĄCYM W DNIACH 2,3,6 I 7 CZERWCA 2016 R. 
/KADENCJA 2016- 2019/
 
- Miksa Piotr - Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej, 
- Mielec Piotr - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej, 
- Myga Ryszard - Sekretarz Rady Nadzorczej, członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej, 
- Czekan Jan - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej, 
- Krawiec Danuta - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej, 
- Nowak Michał - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej (od września 2017r.), 
- Pomianowska Barbara - członek Komisji Rewizyjnej, 
- Bojar Elżbieta - członek Komisji Rewizyjnej,
- Denys Łukasz - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej (od września 2017r.), 
- Wantoch-Rekowska Izabela - członek Komisji Rewizyjnej, 
- Klimko-Durecka Barbara - członek Komisji Rewizyjnej
 
Następne posiedzenie Rady Nadzorczej -- w dniu 21  listopada 2018 r. , godz. 17.00
 
Harmonogram dyżurów Członków Rady Nadzorczej 
(wtorek, 16.00-17.00):

06.11.2018 r. - Ryszard Myga

13.11.2018 r. - Łukasz Denys

20.11.2018 r. - Ryszard Myga

27.11.2018 r. - Piotr Miksa

04.12.2018 r. - Piotr Mielec

11.12.2018 r. - Izabela Wantoch-Rekowska

18.12.2018 r. - Piotr Miksa

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie