Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, składa się z 9 do 13 członków wybranych spośród członków Spółdzielni. Członków Rady Nadzorczej i ich zastępców wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej określony został w §98 Statutu. 
 
e-mail:
 
CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ, WYBRANI NA WALNYM ZGROMADZENIU OBRADUJĄCYM W DNIACH 2,3,6 I 7 CZERWCA 2016 R. 
/KADENCJA 2016- 2019/
 
- Miksa Piotr - Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej, 
- Mielec Piotr - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej, 
- Myga Ryszard - Sekretarz Rady Nadzorczej, członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej, 
- Czekan Jan - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej, 
- Krawiec Danuta - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej, 
- Nowak Michał - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej (od września 2017r.), 
- Pomianowska Barbara - członek Komisji Rewizyjnej, 
- Bojar Elżbieta - członek Komisji Rewizyjnej,
- Denys Łukasz - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej (od września 2017r.), 
- Wantoch-Rekowska Izabela - członek Komisji Rewizyjnej, 
- Klimko-Durecka Barbara - członek Komisji Rewizyjnej
 
Następne posiedzenie Rady Nadzorczej -- w dniu 27 marca 2019 r., godz. 17.00
 
Harmonogram dyżurów Członków Rady Nadzorczej 
(wtorek, 16.00-17.00):

26.03.2019 r.  -  Jan Czekan 

02.04.2019 r. -   Piotr Mielec 

09.04.2019 r.  - Piotr Miksa

16.04.2019 r.  - Ryszard Myga 

23.04.2019 r. - Elżbieta Bojar 

30.04.2019 r. - Barbara Pomianowska 

07.05.2019 r. - Izabela Wantoch -Rekowska 

14.05.2019 r. - Barbara Klimko - Durecka 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie