Rady Osiedli

W Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu wyodrębniono 4 osiedla, przy których działają Rady Osiedli. Ich status oraz zasady działania określają postanowienia §112 do 115 Statutu oraz Regulamin Rady Osiedla, uchwalony zgodnie z § 115 Statutu przez Radę Nadzorczą.
Rada Osiedla składa się od 5 do 7 członków.
 
Do zakresu działania Rady Osiedla należy m.in.: opracowanie planów gospodarczo-finansowych osiedla, opiniowanie programu inwestycyjnego, działalności społecznej i kulturalnej, uchwalanie stawek opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych.
 
Wykaz członków Rad Osiedli (Członkowie Rad Osiedli wybrani na Walnym Zgromadzeniu obradującym w dniach 2, 3, 6 i 7 czerwca 2016 r. - kadencja 2016-2019):
 
Rada Osiedla Nr I:
- Kujawa Wojciech - Przewodniczący RO Nr I
- Cegielska Irena 
- Idzikowski Romuald
- Radzik Wiesław 
- Uroda Aleksandra
- Malinowska Maria
- Rączy Stanisław (wybrany na I części WZ, w dniu 07.06.2018r.) 
 
Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się:
-  3 czerwca  2019 r., o godz. 16.00 w siedzibie Administracji Osiedla Nr I
 
Rada Osiedla Nr II:
- Jęglet Jacek - Przewodniczący RO Nr II 
- Duszyńska Ewa
- Januszewicz Teresa
- Majchrowicz Henryk
- Stańczyk Irena
- Stępniak Mirosław 
- Turek Magdalena
 
Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się:
-  4 czerwca 2019 r., o  godz.16.00 w siedzibie Administracji Osiedla Nr II
 
Rada Osiedla Nr III: 
- Fedczuk Janusz - Przewodniczący RO Nr III
- Boczkowski Marek
- Hejduk Karol 
- Konopka Jolanta
- Łapot Mirosława
- Półtorak Maria 
- Smoła Marta
 
Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się:
 
 
Rada Osiedla Nr IV:
- Samek Janusz - Przewodniczący RO Nr IV
- Boguszewska Łucja
- Grzeszczyk Dawid
- Janicki Paweł 
- Karliński Jacek
- Romańska Ewa 
- Wegner Grażyna

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się:
- 7 czerwca 2019 r., o godz. 16.00 w siedzibie Administracji Osiedla Nr IV
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie