Walne Zgromadzenie 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

Zarząd Spółdzielni informuje, że w czerwcu br. odbędzie się Walne Zgromadzenie. Ponieważ, w myśl §84 ust. 1a i 1b statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni zostało podzielone na 4 części, przyjęto następujące terminy obrad poszczególnych części Walnego:  

        - część 1 (Osiedle Nr I)                  -   6 czerwca  2019 r. (czwartek),

        - część 2 (Osiedle Nr II)                 -   7 czerwca 2019 r. (piątek),

        - część 3 (Osiedle Nr III)                - 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek), 

        - część 4 (Osiedle Nr IV)                - 11 czerwca 2019 r. (wtorek).

W bieżącym roku Walne Zgromadzenie Spółdzielni będzie miało charakter sprawozdawczo– wyborczy. Walne Zgromadzenie dokona wyboru członków Rady Nadzorczej oraz członków Rad Osiedli na kolejną kadencję (2019 – 2022).

W myśl postanowień Statutu Spółdzielni wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów. Z kolei członków Rad Osiedli wybierać będzie odpowiednia część Walnego Zgromadzenia, uwzględniając kandydatów zgłoszonych w trakcie obrad tej części Walnego.

Ponadto, jak każdego roku, Członkowie Spółdzielni będą mieli między innymi okazję zapoznać się ze sprawozdaniami z rocznej działalności Rady Nadzorczej i  Zarządu, ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok miniony, informacją na temat pracy Rad Osiedli i Administracji Osiedli w 2018 roku.    

Realizując postanowienia §84 ust. 2b oraz §115b ust. 4 Statutu poniżej udostępnione zostały Członkom  Spółdzielni następujące wzory dokumentów:

- druk 1 - zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej wraz z listą poparcia,

PDFdruk 1.pdf

- druk 2 - pełnomocnictwo Członka Spółdzielni - osoby fizycznej, do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

PDFdruk 2.pdf
 

 

               

 

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie