E-czynsze Aktualności

2019.05.31

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Zarządu z dnia 15 maja 2019 r.

2019.05.23

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2019 r.

2019.05.23

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Zarządu z dnia 08 maja 2019 r.

2019.05.17

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły  posiedzeń Zarządu z dnia 17 kwietnia 2019 r. i 25 kwietnia 2019 r.

2019.05.16

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły  posiedzeń Rady Osiedla Nr I z dnia 16 kwietnia 2019 r., Rady Osiedla Nr II z dnia 16 kwietnia 2019 r., Rady Osiedla Nr III z dnia 23 kwietnia 2019 r., Rady Osiedla Nr IV z dnia 9 kwietnia 2019 r.

2019.04.30

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Zarządu z dnia 11 kwietnia 2019 r.

2019.04.30

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły  posiedzeń Rady Nadzorczej z dnia 20 lutego 2019 r. i 27 marca 2019 r.

2018.06.19 

Zarząd Spółdzielni informuje, że po zalogowaniu do systemu E-czynsze udostępnione zostały Protokoły czterech części Walnego Zgromadzenia , obradującego w dniach 7,8,11 i 12 czerwca br., Protokoły wspólnego posiedzenia Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych oraz Prezydiów wszystkich czterech części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu  13 czerwca br. oraz podjęte przez WZ uchwały.
Z w/w dokumentami członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się także w Dziale Organizacyjno–Członkowskim , ul. Sosnkowskiego 40-42, pok.218

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie