AKTUALNY SKŁAD RAD OSIEDLI NR I NR II

Informujemy, że członkowie Spółdzielni - Maria Malinowska ( z Osiedla Nr I)  i Zdzisław Nowakowski, (z Osiedla Nr II) na WZ w b.r. uzyskali  mandat członka Rady Nadzorczej i Rady Osiedla,  W dniu 14 czerwca br. w/w złożyli oświadczenia, w których zrzekli się mandatu członka Rady Osiedla.   Wobec powyższego w skład Rady Osiedla Nr I i Nr II weszli wybrani z-cy członków, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Poniżej przedstawiamy aktualny skład Rady Osiedla Nr I i Nr II:

RO NR I

 1. Groński Jacek - Z-ca Przewodniczącego
 2. Starowicz Adrian – Sekretarz
 3. Rączy Stanisław
 4. Uroda Aleksandra
 5. Wójcik Aleksandra
 6. Żdanow Lena 
 7. Tracz Wojciech

Z-cy

 1. Bielecki Krzysztof

RO NR II

 1. Jęglet Jacek – Przewodniczący
 2. Turek Magdalena – Z-ca Przewodniczącego
 3. Panczocha Adam - Sekretarz
 4. Duszyński Maciej
 5. Kozicka Jadwiga
 6. Rogowski Antoni
 7. Krawiec Danuta

Z-cy 

 1. Ostowski Władysław 
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie