Walne Zgromadzenie 2019 PROTOKOŁY POSIEDZEŃ

               Zarząd Spółdzielni informuje, że po zalogowaniu do systemu E-czynsze udostępnione zostały dla członków Protokoły czterech części Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach 6,7,10 i 11 czerwca br. oraz Protokoły z dnia 12 czerwca br. wspólnego posiedzenia Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych, a także  Prezydiów czterech części Walnego Zgromadzenia (z Uchwałami WZ).

             Z w/w dokumentami członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się także w Dziale Organizacyjno – Członkowskim , ul. Sosnkowskiego 40-42 , pok.218

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie