7,8,11 i 12 czerwca 2018 roku podjęte zostały następujące uchwały

2018.06.14 
Informujemy, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu obradujące w dniach 7,8,11 i 12 czerwca 2018 roku podjęło następujące uchwały:

1. UCHWAŁA NR 1/06/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 
2. UCHWAŁA NR 2/06/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu  z działalności Spółdzielni za 2017 rok
3. UCHWAŁA NR 3/06/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Opolu za 2017  rok. 
4. UCHWAŁA NR 4/06/2018 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017r.
5. UCHWAŁA NR 5/06/2018 w sprawie kierunków rozwoju działalności  gospodarczej    oraz społecznej  i oświatowo - kulturalnej  Spółdzielni na rok 2018 i lata następne
6. UCHWAŁA NR 6/06/2018 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć 
7. UCHWAŁA NR 7/06/2018 w sprawie udzielenia   absolutorium  za  2017 rok   Prezesowi   Zarządu   - Dyrektorowi  Spółdzielni – mgr Adamowi Jarochowi
8. UCHWAŁA NR 8/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych  – mgr inż. Arkadiuszowi Kowarze  
9. UCHWAŁA NR 9/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównemu Księgowemu  – mgr Rafałowi Ostrowskiemu   
10. UCHWAŁY NR: 10/06/2018 – 25/06/2018   w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Spółdzielni
11. UCHWAŁA NR 26C/06/2018 w sprawie dofinansowania kwotą 10.000,00 zł projektu Stowarzyszenia Immaculata dotyczącego działalności placówki Cegiełka – zgodnie z projektem uchwały zgłoszonym przez członka Spółdzielni w trybie art. 87 ust 6 i 7 Statutu 

Dodatkowo I część Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 07.06.2018 r. dokonała wyboru członka Rady Osiedla Nr I oraz zastępcy członka Rady Osiedla Nr I, na trwającą do 2019 r.  kadencję Rady.  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie