E-Czynsze Aktualności

2018.08.07 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Zarządu z dnia  25  lipca 2018 r.

2018.08.07 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Zarządu z dnia  18  lipca 2018 r.

2018.07.30 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Zarządu z dnia  11  lipca 2018 r.

2018.07.30 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Zarządu z dnia 04  lipca 2018 r.

2018.07.12 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Rady Osiedla Nr I z dnia 05 czerwca 2018 r.

2018.07.12 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Osiedla Nr III z dnia 19 czerwca 2018 r.

2018.07.12 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Osiedla Nr IV z dnia 05 czerwca 2018 r.

2018.07.05 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Osiedla Nr II z dnia 12 czerwca 2018 r.

2018.07.05 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępna jest dla członków Uchwała Rady Nadzorczej SM w Opolu Nr 7/07/2018  z dnia 04 lipca 2018 r.

2018.07.05 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2018 r.

2018.06.19 
Zarząd Spółdzielni informuje, że po zalogowaniu do systemu E-czynsze udostępnione zostały Protokoły czterech części Walnego Zgromadzenia , obradującego w dniach 7,8,11 i 12 czerwca br., Protokoły wspólnego posiedzenia Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych oraz Prezydiów wszystkich czterech części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu  13 czerwca br. oraz podjęte przez WZ uchwały.

Z w/w dokumentami członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się także w Dziale Organizacyjno – Członkowskim , ul. Sosnkowskiego 40-42, pok.218.

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie