Aktualności
E-czynsze
Śmieci - nowe zasady gospod.
Nasze osiedlowe sprawy
Historia spółdzielni
Władze / organy statutowe
Przewodnik interesanta
Przepisy spółdzielcze
Przetargi / Ogłoszenia
Fundusze unijne
Wolne lokale użytkowe
Nieruchomości mieszkaniowe
Dział. społeczno-wychowawcza
Fotogaleria
Odnośniki
Plan osiedla/własność ulic
Ubezpieczenia
Kontakt

Dzisiaj jest sobota, 24 czerwca 2018 roku (174 dzień roku)

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE W SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W OPOLU
 

W 2002 roku, po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r., o spółdzielniach mieszkaniowych, która wprowadziła możliwość ustanawiania i przenoszenia na odrębną własność lokali mieszkalnych i użytkowych, w naszej Spółdzielni podjęte zostały czynności mające na celu:

  • wydzielenie poszczególnych nieruchomości, w obrębie których możliwe byłoby oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali,

  • wydzielenie nieruchomości pozostających w całości własnością Spółdzielni.

Do przeprowadzenia powyższych prac Spółdzielnia została zobligowana na mocy art. 41 ustawy wymienionej wyżej.
W wyniku tych działań w naszej Spółdzielni utworzone zostały nieruchomości mieszkaniowe, (zabudowane budynkami mieszkalnymi) i nieruchomości niemieszkaniowe (budownictwo inne – usługi, tereny związane z budynkami mieszkalnymi, tereny przeznaczone pod zabudowę).

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółdzielnia jest właścicielem, bądź współwłaścicielem

  • 22 nieruchomości mieszkaniowych

  • 65 nieruchomości niemieszkaniowych.

Poniżej przedstawiamy, w zestawieniu tabelarycznym, podstawowe informacje, dotyczące nieruchomości mieszkaniowych, znajdujących się na poszczególnych Osiedlach:

 
© copyright 2006-2018 Web Design by TemplatesFreeLance.Com
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!