OŚWIADCZENIE– NADZÓR ORNITOLOGICZNY

OŚWIADCZENIE– NADZÓR  ORNITOLOGICZNY

        W nawiązaniu do ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 142, z późn. zm.) oraz zgodnie z otrzymanymi Decyzjami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, prowadzenie robót remontowych elewacji poszczególnych budynków winno być wykonywane pod nadzorem ornitologicznym.

        Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Opolu zapewnia, że stosując się do powyższych przepisów,  prowadzi prace  na elewacjach budynków z zachowaniem  wymogów ochrony środowiska, w szczególności zlecając każdorazowo wykonanie ekspertyz ornitologicznych i zapewniając stały  nadzór ornitologiczny dla poszczególnych zadań. Ponadto Spółdzielnia montuje na elewacjach budynków budki lęgowe. Aktualnie prowadzone są prace na elewacjach budynków: Grota Roweckiego 6, Grota Roweckiego 11, J.Bytnara Rudego 12 oraz Hubala 4, gdzie jest także prowadzony nadzór ornitologiczny. Jednocześnie wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania w/w przepisów i wymogów. Niedopuszczalne są działania mające na celu niszczenie gniazd w okresie ochronnym.
Budka pdf.png                                     

                               ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W OPOLU

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie