Sąd orzekł o nieważności Uchwały RM Opola, która była podstawą wprowadzenia "opłaty deszczowej"

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Opola z dnia 29.10.2020 r. od tego roku mieszkańcy Opola, w tym także naszego Osiedla, zobowiązani zostali do opłaty za odprowadzanie  wód opadowych i roztopowych, tzw. „podatku od deszczu”. Uchwała RM Opola została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który orzekł o nieważności Uchwały, będącej podstawą wprowadzenia w naszym mieście tzw. opłaty deszczowej (wyrok WSA z 27.05.2021, sygn. akt I SA/Op 72/21; orzeczenie nieprawomocne)

Poniżej przedstawiamy korespondencję Spółdzielni z WiK Sp. z o.o. oraz z Radą Miasta Opola w tej sprawie.

Zarząd Spółdzielni wystąpił  do Prezydenta Miasta Opola i Rady Miasta Opola oraz do WIK Sp. z o.o. w Opolu z pismem w sprawie wyjaśnienia kwestii związanych z tą opłatą..

PDFpismo do Prezydenta Miasta Opola wniosek o udzielenie info do wód opadowych.pdf
PDFpismo do WiK Opole wniosek o udzielenie info do wód opadowych.pdf
PDFpismo do WiK_brak_akceptacji_oświadczeń.pdf

Przedstawiamy Państwu odpowiedź na pismo Spółdzielni z dnia 05.02.2021r  skierowane do Prezydenta Miasta Opola i Rady Miasta Opola, w sprawie udzielenia informacji dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za wprowadzanie  wód opadowych   roztopowych do kanalizacji

PDFodpowiedź UM Opola na pismo Spółdzielni.pdf

Spółdzielnia wystąpiła do Rady Miasta Opola z wnioskiem o odroczenie terminu wprowadzenia nowej opłaty za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji

Poniżej przedstawiamy pismo Spółdzielni w tej sprawie z dnia 15.02.2021r. oraz odpowiedź Rady Miasta Opola z dnia 19.02.2021 r.oraz Prezydenta Miasta Opola z dnia 01.03.2021r

PDFPismo do RM Opola.pdf

PDFOdpowiedź Rady Miasta.pdf

PDFodpowiedź Prezydenta Miasta Opola na wniosek o odroczenie terminu.pdf

Przedstawiamy Państwu dalszą korespondencję Spółdzielni w sprawie wyjaśnienia kwestii związanych z opłatą za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji.

Zarząd Spółdzielni wystąpił  do Prezydenta Miasta Opola i Rady Miasta Opola oraz do WIK Sp. z o.o. w Opolu z pismem w tej sprawie - pisma przedstawiamy poniżej:

PDFpismo do Prezydenta i Rady Miasta Opola wniosek o udzielenie info dot wód opadowych_cz.2.pdf

PDFpismo do WiK_brak_akceptacji_regulaminu.pdf

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Prezydenta Miasta Opola i Rady Miasta Opola oraz WiK na pisma Spółdzielni

PDFodpowiedź_Prezydent Rada Miasta wniosek o udzielenie info do wód opadowych_cz.2.pdf

PDFOdpowiedź__WiK_na_pismo_dot_braku_akceptacji_regulaminu.pdf

Poniżej przedstawiamy dalszą korespondencję Spółdzielni z WiK w sprawie opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji.

PDFPismo WiK do Spółdzielni z dnia 07.05.2021r.pdf


PDFOdpowiedź Spółdzielni do WiK z dnia 27.05.2021r.pdf

 

                                                                                                                                           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie