WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI ZAKOŃCZYŁO OBRADY

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI ZAKOŃCZYŁO OBRADY

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu uprzejmie informuje, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni, obradujące w dniach 19, 20, 23 i  24 sierpnia 2021 roku, rozpatrzyło łącznie 10 uchwał, wynikających z porządku obrad podanego do wiadomości członków Zawiadomieniem z dnia 29 lipca 2021 roku. Członkowie Prezydiów czterech części WZ, na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 sierpnia br. stwierdzili, że wszystkie uchwały, które wyszczególniono poniżej, zostały podjęte:

 

 1. UCHWAŁA NR 1/08/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2020 r do maja 2021 r.
 2. UCHWAŁA NR 2/08/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu 
  z działalności Spółdzielni za 2020 rok,
 3. UCHWAŁA NR 3/08/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni     Mieszkaniowej  w  Opolu   za  2020  rok,   
 4. UCHWAŁA NR 4/08/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.,
 5. UCHWAŁA NR 5/08/2021 w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej  i oświatowo - kulturalnej  Spółdzielni na rok 2021 i lata następne,
 6. UCHWAŁA NR 6/08/2021 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 7. UCHWAŁA NR 7/08/2021 w sprawie udzielenia absolutorium  Prezesowi   Zarządu - Dyrektorowi Spółdzielni od dnia 01.01.2020 r. do dnia 23.03.2020 r.  mgr Adamowi Jarochowi,
 8. UCHWAŁA NR 8/08/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych od dnia 01.01.2020 r. do 23.03.2020 r. Prezesowi Zarządu - Dyrektorowi Spółdzielni od dnia 24.03.2020 r. do 31.12.2020 r.  – mgr inż. Arkadiuszowi Kowarze, 
 9. UCHWAŁA NR 9/08/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównemu Księgowemu za rok 2020 – mgr Rafałowi Ostrowskiemu,
 10. UCHWAŁA NR 10/08/2021 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu od dnia 24.03.2020 r. do 31.12.2020 r. inż. Marii Malinowskiej, wyznaczonej przez Radę Nadzorczą spośród jej członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. 

 

W trakcie obrad czterech części Walnego Zgromadzenia wydano  łącznie 123 mandaty, w tym 104 członkom i 19  pełnomocnikom członków.

                                                                                                                                  Zarząd spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie