Zawiadomienie o głosowaniu nad podjęciem na piśmie uchwały przez Walne Zgromadzenie w dniu 16.12.2021r.


          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu informuje, że działając na podstawie Art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 648, z późn. zmianami) zarządził podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu na piśmie uchwały  w sprawie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć  (Uchwała Nr 1/12/2021)

Głosowanie nad w/w uchwałą odbędzie się w formie pisemnej,   w dniu 16 grudnia  2021 r., w godzinach od 12.00 do godz. 18.00, w 3 punktach oddawania głosów: 

Punkt nr 1 w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. J. Bytnara Rudego 2 w Opolu swój głos na piśmie mogą oddać członkowie  posiadający tytuł prawny do lokali mieszkalnych, użytkowych lub miejsc postojowych na terenie Osiedla Nr I oraz Osiedla Nr II

Punkt nr 2 w siedzibie Administracji Osiedla NR III przy ul. Sosnkowskiego 6/15 w Opolu  swój głos na piśmie mogą oddać członkowie  posiadający tytuł prawny do lokali mieszkalnych, użytkowych lub miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym na terenie Osiedla Nr III,

Punkt nr 3 w filii Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Kieleckiej 6 w Opolu swój glos na piśmie mogą oddać członkowie posiadający tytuł prawny do lokali mieszkalnych, użytkowych lub miejsc postojowych na terenie Osiedla Nr IV

Z projektem uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.sm.opole.pl, po zalogowaniu się do systemu e-czynsze oraz w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Sosnkowskiego 40-42 –  w sekretariacie  – pok. 114, w siedzibach Administracji Osiedla:  Nr I, przy ul. Sosnkowskiego 40-42,  Nr II – przy ul. J. Bytnara Rudego 19, Nr III – przy ul. Sosnkowskiego 6/15 oraz Nr IV – przy ul. Ozimskiej 183A -               

Szczegóły w zawiadomieniu poniżej 

PDFZAWIADOMIENIE O GŁOSOWANIU NA PIŚMIE.pdf

 

         Przedstawiamy Państwu  informację dotyczącą uchwały oznaczającej najwyższą sumę zobowiązań 

PDFInformacja dla członków dotycząca uchwały oznaczającej najwyższą sumę zobowiązań.pdf
 

          Poniżej przedstawiamy  zasady, które pomogą uczestniczyć w głosowaniu na piśmie nad Uchwałą WZ Nr 1/12/2021 przez pełnomocnika w sytuacji, gdy członek Spółdzielni zdecyduje się na udzielenie pełnomocnictwa w tej sprawie oraz druk pełnomocnictwa członka Spółdzielni. 

PDFJak skorzystać z pełnomocnictwa przy głosowaniu na piśmie nad Uchwałą WZ Nr 1 12 2021.pdf

PDFWzór Pełnomocnictwa.pdf
 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie