Nieruchomości mieszkaniowe


W 2002 roku, po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r., o spółdzielniach mieszkaniowych, która wprowadziła możliwość ustanawiania i przenoszenia na odrębną własność lokali mieszkalnych i użytkowych, w naszej Spółdzielni podjęte zostały czynności mające na celu:

  • wydzielenie poszczególnych nieruchomości, w obrębie których możliwe byłoby oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali,

  • wydzielenie nieruchomości pozostających w całości własnością Spółdzielni.

Do przeprowadzenia powyższych prac Spółdzielnia została zobligowana na mocy art. 41 ustawy wymienionej wyżej. 
W wyniku tych działań w naszej Spółdzielni utworzone zostały nieruchomości mieszkaniowe, (zabudowane budynkami mieszkalnymi) i nieruchomości niemieszkaniowe (budownictwo inne – usługi, tereny związane z budynkami mieszkalnymi, tereny przeznaczone pod zabudowę).

Wg stanu na dzień 1 sierpnia 2019 roku Spółdzielnia jest właścicielem, bądź współwłaścicielem

  • 25 nieruchomości mieszkaniowych

  • 66 nieruchomości niemieszkaniowych.

Poniżej przedstawiamy, w zestawieniu tabelarycznym, podstawowe informacje, dotyczące nieruchomości mieszkaniowych, znajdujących się na poszczególnych Osiedlach:

PDFosiedle I 31.12.2020r.pdf

PDFosiedle 2 31.12.2020r.pdf

PDFosiedle 3 31.12.2020r.pdf

PDFosied;e 4 31.12.2020r.pdf

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie