#zostańwdomu! Z  uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, w trosce  o zdrowie pracowników i interesantów informujemy, że od dnia 16 marca 2020 roku biura spółdzielni będą ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, składa się z 9 do 13 członków wybranych spośród członków Spółdzielni. Członków Rady Nadzorczej i ich zastępców wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej określony został w §98 Statutu. 
 
e-mail:
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, obradujące w dniach: 6,7,10 i 11 czerwca 2019 roku wybrało członków Rady Nadzorczej, na kadencję 2019-2022r.,  

Poniżej przedstawiamy aktualny skład Rady Nadzorczej 

1. Hubalek-Oko Magdalena - Przewodnicząca Rady , członek Komisji Rewizyjnej 

2. Wąsowski Wojciech- Z-ca Przewodniczącej Rady , członek Komisji Rewizyjnej 

3. Kryska Agnieszka - Sekretarz Rady , członek Komisji Rewizyjnej 

4. Dytko Janusz - członek Komisji Rewizyjnej 

5. Koćwin Sebastian - członek Komisji Rewizyjnej

6.  Wilczyński Marcin - członek Komisji Rewizyjnej

7. Bojar Elżbieta - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej 

8. Cegielska Irena - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej 

9 Jóśko Piotr - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej 

10. Kujawa Wojciech - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej 

11. Malinowska Maria - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej /zawieszona w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej/ 

12. Nowakowski Zdzisław - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej

 

Następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się  22 kwietnia 2020 r. o godz. 17..00
 
 
Harmonogram dyżurów Członków Rady Nadzorczej 
(wtorek, 16.00-17.00):

31.03.2020r. - Kujawa Wojciech 

07.04.2020r.  - Malinowska Maria 

14.04.2020r.  - Jóśko Piotr 

21.04.2020r.  -Dytko Janusz 

28.04.2020r. - Kryska Agnieszka 

05.05.2020r. - Dytko Janusz 

12.05.2020r. - Kujawa Wojciech

19.05.2020r. - Cegielska Irena 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie