Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, składa się z 9 do 13 członków wybranych spośród członków Spółdzielni. Członków Rady Nadzorczej i ich zastępców wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej określony został w §98 Statutu. 
 
e-mail:
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, obradujące w dniach: 6,7,10 i 11 czerwca 2019 roku wybrało członków Rady Nadzorczej, na kadencję 2019-2022r.,  

Poniżej przedstawiamy aktualny skład Rady Nadzorczej 

1. Hubalek Magdalena - Przewodnicząca Rady , członek Komisji Rewizyjnej 

2. Wąsowski Wojciech- Z-ca Przewodniczącej Rady , członek Komisji Rewizyjnej 

3. Kryska Agnieszka - Sekretarz Rady , członek Komisji Rewizyjnej 

4. Dytko Janusz - członek Komisji Rewizyjnej 

5. Koćwin Sebastian - członek Komisji Rewizyjnej

6. Bojar Elżbieta - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej 

7. Cegielska Irena - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej 

8. Jóśko Piotr - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej 

9. Kujawa Wojciech - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej 

10. Malinowska Maria - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej 

11. Nowakowski Zdzisław - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej

12. Nowak Michał -członek Komisji Rewizyjnej 

 

Następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się: 22 września  2021 r. 
 
 
Harmonogram dyżurów Członków Rady Nadzorczej 
(wtorek, 16.00-17.00):

 

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu przyjmują interesantów w każdy wtorek .

Dyżury pełnione będą w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Sosnkowskiego 40-42 w Opolu, pokój nr 113, w godz. od 16.00 do 17.00.

Zainteresowani spotkaniem z członkiem Rady Nadzorczej proszeni są o wcześniejszy kontakt telefonicznym pod nr tel. 774624702

Kontakt z członkami Rady Nadzorczej jest możliwy również w formie elektronicznej poprzez e-mail:

Nie ma natomiast możliwości uczestnictwa przez członków Spółdzielni w posiedzeniach Rady Nadzorczej do odwołania.

 

                                                                                                                         

                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                                         Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie