Rady Osiedli

W Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu wyodrębniono 4 osiedla, przy których działają Rady Osiedli. Ich status oraz zasady działania określają postanowienia §112 do 115 Statutu oraz Regulamin Rady Osiedla, uchwalony zgodnie z § 115 Statutu przez Radę Nadzorczą.
Rada Osiedla składa się od 5 do 7 członków.
 
Do zakresu działania Rady Osiedla należy m.in.: opracowanie planów gospodarczo-finansowych osiedla, opiniowanie programu inwestycyjnego, działalności społecznej i kulturalnej, uchwalanie stawek opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych.
 
Wykaz członków Rad Osiedli (Członkowie Rad Osiedli wybrani na Walnym Zgromadzeniu obradującym w dniach 6,7,10 i 11 czerwca 2019 r. - kadencja 2019-2022):
 

RO NR I

 1. Rączy Stanisław - Przewodniczący 
 2. Groński Jacek - Z-ca Przewodniczącego
 3. Starowicz Adrian– Sekretarz
 4. Uroda Aleksandra
 5. Wójcik Aleksandra
 6. Czupkiewicz Lena 
 7. Tracz Wojciech

Z-ca

 1. Bielecki Krzysztof
Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 2 czerwca   2022 r., o godz. 16.00 
 
 
RO NR II
 1. Jęglet Jacek – Przewodniczący
 2. Turek Magdalena – Z-ca Przewodniczącego
 3. Panczocha Adam - Sekretarz
 4. Duszyński Maciej
 5. Kozicka Jadwiga
 6. Rogowski Antoni
 7. Krawiec Danuta

Z-ca 

 1. Ostowski Władysław 
 
Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu  2 czerwca  2022 r., o godz. 16.00 

 

RO NR III

 1. Myga Ryszard – Przewodniczący od 07.12.2020 r. 
 2. Michałowski Tomasz – Z-ca Przewodniczącego
 3. Bocheńska-Maciałek Anna – Sekretarz
 4. Dąbska-Pobiedzińska Aurelia
 5. Hejduk Karol
 6. Ostrowska Edyta
 7. Półtorak Maria - od 23.08.2019r. 

Z-cy

 1. Bukowski Tomasz
Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się  24 maja 2022 r., o godz. 16.30 
 
RO NR IV
 1. Samek Alicja – Przewodnicząca
 2. Jaworski Leszek – Z-ca Przewodniczącej
 3. Tarapacz Magdalena  - Sekretarz
 4. Grzeszczyk Krystyna
 5. Karlińska Grażyna
 6. Kochanowski Krzysztof
 7. Romańska Ewa

Z-cy

 1. Bojar Elżbieta          
 2. Chojnacka Anna

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się  24 maja 2022 r., o godz. 16.30 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie