#zostańwdomu! Z  uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, w trosce  o zdrowie pracowników i interesantów informujemy, że od dnia 16 marca 2020 roku biura spółdzielni będą ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW.

Zarząd Spółdzielni

Spółdzielnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd w następującym składzie:

- mgr inż. Arkadiusz Kowara -– Prezes Zarządu/ Dyrektor Spółdzielni /od dnia 24 marca 2020 r./

- mgr Rafał Ostrowski – Zastępca Prezesa Zarządu/Zastępca Dyrektora ds. Finansowych - Główny Księgowy

- inż. Maria Malinowska - pełniąca funkcję Członka Zarządu od dnia 24.03.2020 r.

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Kompetencje Zarządu zostały określone w §105 Statutu. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

Prezes Zarządu przyjmuje członków Spółdzielni w każdy wtorek w godz. 13.00 – 16.00. 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie