Zarząd Spółdzielni

Spółdzielnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd w następującym składzie:

-  Arkadiusz Kowara - Prezes Zarządu/ Dyrektor Spółdzielni  /od dnia 24 marca 2020 r./

-  Rafał Ostrowski – Zastępca Prezesa Zarządu/Zastępca Dyrektora ds. Finansowych - Główny Księgowy

-  Maria Malinowska - Członek Rady Nadzorczej wyznaczony do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu / pełni funkcję Członka Zarządu od dnia 24.03.2020 r./

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Kompetencje Zarządu zostały określone w §105 Statutu. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

Prezes Zarządu przyjmuje członków Spółdzielni w każdy wtorek w godz. 13.00 – 16.00. 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie