IOK - aktualności

2020.05.28

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków:

- protokoły posiedzeń Zarządu z dn.: 6 i 14 maja 2020 r.

- uchwały Rady Nadzorczej Nr: 19/05/2020 i 20/05/2020 z dn 22 maja 2020 r.   

2020.05.15

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków:

- protokoły posiedzeń Zarządu z dn.: 22 i 28  kwietnia 2020 r.

- protokół posiedzenia:Rady Nadzorczej z dn. 22 kwietnia 2020 r oraz uchwała RN z dn. 13.05.2020 r.   

2020.05.07

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły:

- posiedzenia Rady Osiedla Nr III z dnia 25 lutego 2020 r.

- posiedzenia Zarządu z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

2020.04.30

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły:

- posiedzenia Rady Osiedla Nr IV z dn. 17 marca 2020 r.

- posiedzenia Zarządu z dn. 8 kwietnia 2020 r.  

2020.04.24

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły:

-  posiedzeń Zarządu z dn.: 25  marca 2020 r. oraz  1 kwietnia 2020 r.  

-  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 marca 2020 r. oraz uchwała Rady Nadzorczej z dnia 22 kwietnia 2020 r.

2020.04.01

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków::

- protokół Rady Osiedla Nr IV z dnia 18 lutego 2020 r.

- protokoły posiedzeń Zarządu z dn.: 4 i 11 ,18 marca 2020 r. 

- protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 9 marca 2020 r. i uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24 marca 2020 r.

2020.03.13

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków::

- protokoły posiedzeń Zarządu z dn.: 19 i 26 lutego 2020 r. 

- protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 lutego 2020 r. 

2020.03.03

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków: 

-  protokoły  posiedzenia Rady Osiedla Nr IV z dnia: 17 grudnia 2019 r.,i 24 stycznia  2020 r. oraz uchwały RO Nr IV z dnia 18 lutego 2020 r. 

- protokół posiedzenia Rady Osiedla Nr III z dnia 14 stycznia 2020 r. oraz uchwały RO Nr III z dnia 25 lutego 2020 r.   

- protokół Rady Osiedla Nr I z dnia 14 stycznia 2020 r. oraz uchwały RO Nr I z dnia 25 lutego 2020 r. 

- protokół Zarządu z dnia 12 lutego 2020 r.. 

 2020.02.27

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 10 lutego 2020 r.

2020.02.25

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzenia Zarządu z dn.: 29.stycznia   i 5 lutego 2020 r 

2020.02.17

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków Uchwały Rady Nadzorczej Nr 7/02/2020 - 12/02/2020  z dnia 10 lutego 2020 r.

2020.02.11

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 stycznia 2020 r.

2020.02.07

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/01/2020 - 6/01/2020, z dnia 29 stycznia 2020 r. 

2020.02.03

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzenia Zarządu z dn.: 15 , 17 i 23 .stycznia 2020 r 

2020.01.30

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada  2019 r.

2020.01.17 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzenia: Rady Osiedla Nr I z dnia 10  grudnia 2019 r. i Rady Osiedla Nr III z dnia 10 grudnia 2019 r. 

2020.01.17

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia 8.stycznia 2020 r 

2020.01.15

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzeń Zarządu z dn.::  18 grudnia  2019 r. i 27 grudnia 2019 r.

2020.01.14

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzeń Zarządu z dn.::  4 grudnia  2019 r. i 11 grudnia 2019 r.

2019.12.19 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r. 

2019.12.19

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada  2019 r.

2019.12.19 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzenia: Rady Osiedla Nr IV z dnia 19 listopada 2019 r. i Rady Osiedla Nr II z dnia 22 listopada 2019 r. 

2019.12.17

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia 27 listopada 2019 r.

2019.12.17 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia: Rady Osiedla Nr III z dnia: 19 listopada 2019 r.,

2019.12.12 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia: Rady Osiedla Nr I z dnia: 19 listopada 2019 r., . 

2019.12.12

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia 20 listopada 2019 r.

2019.12.05

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia 13 listopada 2019 r.

2019.11.29 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019 r. 

2019.11.26

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków list polustracyjny dot. lustracji częściowej Spółdzielni w zakresie działalności inwestycyjnej - budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem wielostanowiskowym przy ul. Bielskiej 3,5,7 w Opolu..

2019.11.22 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły  posiedzenia: Rady Osiedla Nr I z dnia: 5 listopada 2019 r., Rady Osiedla Nr III z dnia 8 października 2019 r., Rady Osiedla Nr IV z dnia 15 października 2019r. i  Rady Osiedla Nr II z dnia 22 października 2019 r. 

2019.11.21

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół dot. lustracji częściowej Spółdzielni w zakresie działalności inwestycyjnej - budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem wielostanowiskowym przy ul. Bielskiej 3,5,7 w Opolu..

2019.11.21

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia 6 listopada 2019 r.

2019.06.25

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że po zalogowaniu do systemu E-czynsze udostępnione zostały dla członków Protokoły czterech części Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach 6,7,10 i 11 czerwca br. oraz Protokoły z dnia 12 czerwca br. wspólnego posiedzenia Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych, a także  Prezydiów czterech części Walnego Zgromadzenia (z Uchwałami WZ).

             Z w/w dokumentami członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się także w Dziale Organizacyjno – Członkowskim , ul. Sosnkowskiego 40-42 , pok.218

2019.06.13

Zarząd Spółdzielni informuje, że po zalogowaniu do systemu E-czynsze udostępnione zostały dla członków wyniki Walnego Zgromadzenia obradującego w 4 częściach w dniach 6, 7, 10, 11 czerwca 2019r.

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie