IOK - aktualności

2021.01.13

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są  dla członków:

- protokóły z posiedzenia Zarządu z dnia 17.12.2020r. i 22.12.2020r.

2021.01.05

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są  dla członków:

- protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 09.12.2020r.

- Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16.12.2020r.

2020.12.23

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są  dla członków:

- protokoły posiedzenia RO Nr I z dnia 24.11. 2020r.,  RO Nr II z 24.112020r., RO Nr III z dnia 25.11.2020 oraz RO Nr IV z 24.11.2020r. 

- protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18.11. 2020r.

- protokoły z posiedzenia Zarządu z dnia 26.11.2020r. oraz 02.12.2020r.

2020.12.09 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są  dla członków: 

- protokoły posiedzenia Zarządu z dnia 5,12,18 listopada 2020 r.

- protokoły posiedzenia: RO Nr III z dnia 15.września 2020 r. i 13 października 2020 r., RO Nr I z dnia 27 października 2020r.

i RO Nr II z 20 października 2020r.

- protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21 października 2020 r. 

2020.11.25 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są  dla członków :

- protokoły posiedzenia Zarządu z dnia 30 września 2020 r. , 7, 14, 21 i 28 października 2020 2020 r.  

- protokoły posiedzenia RO Nr I z dnia 22.września 2020 r. i RO Nr II z dnia 22 września 2020 r.

-  Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 21 października 2020 r.  

2020.10.22 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są  dla członków

- protokoły posiedzenia RO Nr I z dnia 18 sierpnia 2020r.,  RO Nr II z 18 sierpnia 2020r., RO Nr IV z 18 sierpnia 2020r. 

- protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 7 października  2020r.

 

2020.10.12 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są  dla członków  

- protokoły posiedzenia Zarządu z dnia 18 września 2020 r. i 24 września 2020 r.

- protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 2 września  2020 r. i Uchwała Rady Nadzorczej Nr 26/10/2020 z dnia 7 października 2020 r.  

 

2020.09.25

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są  dla członków  protokoły posiedzenia: 

- Rady Osiedla Nr III z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

- Zarządu z dn:  9 sierpnia i 27 sierpnia 2020 r. oraz 2 września 2020 r.  

 

2020.09.08

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są  dla członków  protokoły posiedzenia: 

- Rady Nadzorczej z dnia  5 sierpnia 2020 r.

- Rady Osiedla Nr III z dnia  28 lipca 2020 r.

- Rady Osiedla Nr IV z dnia 30 czerwca oraz 14 lipca 2020 r.  

2020.09.01

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są  dla członków  protokoły Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach: 20.08.2020 r. - 1-sza część, 21.08.2020 r. - 2-ga część,  24.08.2020 r. - 3 -cia część i 25 .08.2020 r - 4 ta część oraz protokoły wspólnego posiedzenia Prezydiów wszystkich czterech części WZ i wspólnego posiedzenia Komisji Mandatowo- Skrutacyjnych wszystkich czterech części WZ, które odbyły się w dniu 26.08.2020 r. 

2020.08.26

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są  dla członków  protokoły posiedzenia Rady Osiedla Nr II z dnia  23 czerwca 2020 r. i  17 lipca 2020 r. oraz protokół posiedzenia Zarządu z dnia:  12.08. 2020 r i 19.08.2020 r. 

2020.08.18

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są  dla członków:

- protokoły posiedzenia Zarządu z dn.:  15,22 i 30 lipca 2020 r. oraz 5 sierpnia 2020 r.

- protokoły posiedzenia Rady Osiedla Nr III z dnia  23 czerwca 2020 r. i Rady Osiedla Nr I z dnia 7 lipca 2020 r

2020.08.12

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są  dla członków:

- protokół  posiedzenia Rady Osiedla Nr II z dnia 12 maja 2020 r. 

- protokół posiedzenia Zarządu z dnia 8 lipca 2020 r.

- protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 8 lipca 2020 r.

- uchwały Rady Nadzorczej: Nr 22/08/2020, 23/08/2020 i 24/08/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.  

- plan gospodarczy Spółdzielni na rok 2020 

2020.08.05

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, że po zalogowaniu do sytemu E-czynsze udostępnione zostały projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbędzie się w dniach 20,21,24 i 25 sierpnia 2020 r. 

2020.07.15

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków- protokół  posiedzenia Zarządu z dn. 1 lipca 2020 r.

2020.07.14

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków:

- protokół  posiedzenia  Rady Osiedla Nr I  z dn. 19 maja  2020 r.

. protokół  posiedzenia  Rady Osiedla Nr III  z dn. 19 maja  2020 r.

- protokół  posiedzenia  Rady Osiedla Nr IV  z dn. 26 maja  2020 r.

- protokoły posiedzeń Zarządu z dn.: 17 i 24 czerwca 2020 r.

- protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 17 czerwca 2020 r.

- protokół posiedzenia Rady Osiedla Nr I z dn. 23 czerwca 2020 r.

2020.06.23

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków:

- protokoły  posiedzeń Rady Osiedla Nr II  z dn.: 21 stycznia  2020 r. i 18 lutego 2020 r.

- protokoły posiedzeń Zarządu z dn.:  3 czerwca 2020 r. i 10 czerwca 2020 r.

2020.06.18

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły  posiedzeń Rady Nadzorczej z dn.: 13. maja 2020 r. i 22 maja 2020 r.

2020.06.15

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków:

- protokół posiedzenia Zarządu z dn. 20 maja 2020 r.

- protokół Rady Osiedla Nr I z dn. 25 lutego 2020 r.   

2020.06.12

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków: protokół posiedzenia Rady Osiedla Nr III z dnia 24 kwietnia 2020 r.. 

2020.05.28

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków:

- protokoły posiedzeń Zarządu z dn.: 6 i 14 maja 2020 r.

- uchwały Rady Nadzorczej Nr: 19/05/2020 i 20/05/2020 z dn 22 maja 2020 r.   

2020.05.15

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków:

- protokoły posiedzeń Zarządu z dn.: 22 i 28  kwietnia 2020 r.

- protokół posiedzenia:Rady Nadzorczej z dn. 22 kwietnia 2020 r oraz uchwała RN z dn. 13.05.2020 r.   

2020.05.07

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły:

- posiedzenia Rady Osiedla Nr III z dnia 25 lutego 2020 r.

- posiedzenia Zarządu z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

2020.04.30

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły:

- posiedzenia Rady Osiedla Nr IV z dn. 17 marca 2020 r.

- posiedzenia Zarządu z dn. 8 kwietnia 2020 r.  

2020.04.24

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły:

-  posiedzeń Zarządu z dn.: 25  marca 2020 r. oraz  1 kwietnia 2020 r.  

-  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 marca 2020 r. oraz uchwała Rady Nadzorczej z dnia 22 kwietnia 2020 r.

2020.04.01

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków::

- protokół Rady Osiedla Nr IV z dnia 18 lutego 2020 r.

- protokoły posiedzeń Zarządu z dn.: 4 i 11 ,18 marca 2020 r. 

- protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 9 marca 2020 r. i uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24 marca 2020 r.

2020.03.13

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków::

- protokoły posiedzeń Zarządu z dn.: 19 i 26 lutego 2020 r. 

- protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 lutego 2020 r. 

2020.03.03

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków: 

-  protokoły  posiedzenia Rady Osiedla Nr IV z dnia: 17 grudnia 2019 r.,i 24 stycznia  2020 r. oraz uchwały RO Nr IV z dnia 18 lutego 2020 r. 

- protokół posiedzenia Rady Osiedla Nr III z dnia 14 stycznia 2020 r. oraz uchwały RO Nr III z dnia 25 lutego 2020 r.   

- protokół Rady Osiedla Nr I z dnia 14 stycznia 2020 r. oraz uchwały RO Nr I z dnia 25 lutego 2020 r. 

- protokół Zarządu z dnia 12 lutego 2020 r.. 

 2020.02.27

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 10 lutego 2020 r.

2020.02.25

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzenia Zarządu z dn.: 29.stycznia   i 5 lutego 2020 r 

2020.02.17

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków Uchwały Rady Nadzorczej Nr 7/02/2020 - 12/02/2020  z dnia 10 lutego 2020 r.

2020.02.11

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 stycznia 2020 r.

2020.02.07

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/01/2020 - 6/01/2020, z dnia 29 stycznia 2020 r. 

2020.02.03

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzenia Zarządu z dn.: 15 , 17 i 23 .stycznia 2020 r 

2020.01.17

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia 8.stycznia 2020 r 

2019.11.26

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków list polustracyjny dot. lustracji częściowej Spółdzielni w zakresie działalności inwestycyjnej - budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem wielostanowiskowym przy ul. Bielskiej 3,5,7 w Opolu..

2019.11.21

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół dot. lustracji częściowej Spółdzielni w zakresie działalności inwestycyjnej - budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem wielostanowiskowym przy ul. Bielskiej 3,5,7 w Opolu..

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie