IOK - aktualności

2020.02.17

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków Uchwały Rady Nadzorczej Nr 7/02/2020 - 12/02/2020  z dnia 10 lutego 2020 r.

2020.02.11

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 stycznia 2020 r.

2020.02.07

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/01/2020 - 6/01/2020, z dnia 29 stycznia 2020 r. 

2020.02.03

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzenia Zarządu z dn.: 15 , 17 i 23 .stycznia 2020 r 

2020.01.30

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada  2019 r.

2020.01.17 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzenia: Rady Osiedla Nr I z dnia 10  grudnia 2019 r. i Rady Osiedla Nr III z dnia 10 grudnia 2019 r. 

2020.01.17

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia 8.stycznia 2020 r 

2020.01.15

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzeń Zarządu z dn.::  18 grudnia  2019 r. i 27 grudnia 2019 r.

2020.01.14

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzeń Zarządu z dn.::  4 grudnia  2019 r. i 11 grudnia 2019 r.

2019.12.19 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r. 

2019.12.19

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada  2019 r.

2019.12.19 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzenia: Rady Osiedla Nr IV z dnia 19 listopada 2019 r. i Rady Osiedla Nr II z dnia 22 listopada 2019 r. 

2019.12.17

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia 27 listopada 2019 r.

2019.12.17 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia: Rady Osiedla Nr III z dnia: 19 listopada 2019 r.,

2019.12.12 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia: Rady Osiedla Nr I z dnia: 19 listopada 2019 r., . 

2019.12.12

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia 20 listopada 2019 r.

2019.12.05

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia 13 listopada 2019 r.

2019.11.29 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019 r. 

2019.11.26

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków list polustracyjny dot. lustracji częściowej Spółdzielni w zakresie działalności inwestycyjnej - budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem wielostanowiskowym przy ul. Bielskiej 3,5,7 w Opolu..

2019.11.22 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły  posiedzenia: Rady Osiedla Nr I z dnia: 5 listopada 2019 r., Rady Osiedla Nr III z dnia 8 października 2019 r., Rady Osiedla Nr IV z dnia 15 października 2019r. i  Rady Osiedla Nr II z dnia 22 października 2019 r. 

2019.11.21

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół dot. lustracji częściowej Spółdzielni w zakresie działalności inwestycyjnej - budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem wielostanowiskowym przy ul. Bielskiej 3,5,7 w Opolu..

2019.11.21

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia 6 listopada 2019 r.

2019.11.21

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23 października 2019 r.

2019.11.15

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia 30 października  2019 r.

2019.11.12 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Rady Osiedla Nr I z dnia: 8 października 2019 r.

2019.11.05

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia 23 października  2019 r.

2019.10.28

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzenia  Rady Osiedla Nr II: z dnia 17 września  2019 r., i 20 sierpnia.2019 r. oraz Rady Osiedla Nr IV z dn.: 18 i 24 września 2019 r. 

2019.10.28

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia 16 października  2019 r.

2019.10.24

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia: 9 października  2019 r.

2019.10.24

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 września  2019 r.

2019.10.16 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Zarządu z dnia: 4 października  2019 r.

2019.10.16 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Rady Osiedla Nr III z dnia: 17 września 2019 r.

2019.10.16 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Rady Osiedla Nr I z dnia: 17 września 2019 r.

2019.10.08

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły   posiedzeń Zarządu z dnia:  11 września  2019 r., 18 września 2019 r., i  25 września 2019 r. 

2019.09.25

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą w dnia  24 września  2019 r.

2019.09.25

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 sierpnia  2019 r.

2019.09.24

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Rady Osiedla Nr IV z dnia: 27 sierpnia 2019 r.

2019.09.19

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Rady Osiedla Nr I z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz protokół posiedzenia Rady Osiedla Nr III z dnia 27 sierpnia 2019 r

2019.09.16

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły  posiedzeń Zarządu z dnia: 21 sierpnia, 28 sierpnia i  4 września 2019 r.

2019.09.10

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Rady Osiedla Nr IV z dnia:02 lipca 2019 r.

2019.09.03

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzeń Rady Osiedla Nr III z dnia: 10.czerwca 2019 r. i 09 lipca 2019 r.

2019.08.30

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzeń  Rady Osiedla Nr I z dnia: 06 czerwca 2019 r i 07 lipca 2019 r. 

2019.08.26

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Osiedla Nr II z dnia 07 lipca 2019 r..

2019.07.16

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Rady Osiedla Nr III z dnia 14 maja 2019 r.

2019.06.11

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Osiedla Nr II z dnia 04 czerwca 2019 r..

2019.07.11

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19 czerwca 2019 r.

2019.07.05

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół posiedzenia Rady Osiedla Nr IV z dnia 11 czerwca 2019 r.

2019.07.03

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły posiedzeń Rady Osiedla Nr I z dnia 03 czerwca 2019 r. i Rady Osiedla Nr IV z dnia 07 czerwca 2019 r.

2019.06.21

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 5 czerwca 2019 r.

2019.06.12

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Osiedla Nr IV z dnia 07 maja 2019 r.

2019.06.06

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły  posiedzeń Rady Osiedla Nr I z dnia 14 maja 2019 r., Rady Osiedla Nr II z dnia 14 maja 2019 r.

2019.06.06

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 15 maja 2019 r.

2019.05.23

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2019 r.

2019.05.16

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły  posiedzeń Rady Osiedla Nr I z dnia 16 kwietnia 2019 r., Rady Osiedla Nr II z dnia 16 kwietnia 2019 r., Rady Osiedla Nr III z dnia 23 kwietnia 2019 r., Rady Osiedla Nr IV z dnia 9 kwietnia 2019 r.

2019.04.30

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępne są dla członków protokoły  posiedzeń Rady Nadzorczej z dnia 20 lutego 2019 r. i 27 marca 2019 r.

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie