#zostańwdomu! Z  uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, w trosce  o zdrowie pracowników i interesantów informujemy, że od dnia 16 marca 2020 roku biura spółdzielni będą ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW.

Mimo stwierdzonych uchybień warto ocieplać budynki !!! Raport Najwyższej Izby Kontroli

Mimo stwierdzonych uchybień warto ocieplać budynki !!!

Raport Najwyższej Izby Kontroli .

W załączeniu przedstawiamy Państwu opublikowany w lipcu 2019r. na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli (NIK)  materiał dotyczący efektów termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, realizowanej z udziałem środków publicznych. Materiał powstał w oparciu o przeprowadzoną przez NIK kontrolę w 16 spółdzielniach mieszkaniowych w Polsce. Nasza spółdzielnia nie była objęta kontrolą.

Generalna uwaga dotyczyła tego iż, pomimo realizacji tych przedsięwzięć  zgodnie z przyjętymi założeniami, nie osiągnięte zostały w pełni planowane efekty pozarzeczowe. Polegało to na osiągnięciu niższego od zakładanego obniżenia zużycia energii cieplnej oraz ograniczenia kosztów jej zakupu.

Jako przyczyny tego wskazano, że audyty energetyczne obarczone były błędami w zakresie obliczenia zapotrzebowania na ciepło, które zawyżały zakładane efekty oszczędnościowe. Jako inne przyczyny wskazano nienormatywne użytkowanie budynku przed termomodernizacją, brak przeprowadzenia regulacji systemu ogrzewania po termomodernizacji oraz złe nawyki lokatorów po termomodernizacji.

W naszej Spółdzielni potwierdzeniem poprawności działań w tym obszarze  jest obniżenie mocy zamówionej na przestrzeni lat 2012-2018 o 11% do poziomu 28,177 MW.

Kolejnym zjawiskiem na które zwraca uwagę NIK jest nieprzeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej pod kątem występowania siedlisk ptaków lub przeprowadzenie takiej inwentaryzacji przez osoby nieposiadające kompetencji w zakresie ornitologii.

Zapewniamy Państwa, że w naszym przypadku przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych jest sporządzana przez uprawnionego ornitologa opinia dotycząca siedlisk ptaków. Efektem tej opinii jest montaż na elewacjach budek lęgowych dla ptaków oraz gdy jest to konieczne wydawane są decyzje przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

W podsumowaniu wyników kontroli NIK nie kwestionuje zasadności podejmowanych przez spółdzielnie działań termomodernizacyjnych stwierdzając między innymi, że termomodernizacja przeprowadzona przez skontrolowane spółdzielnie mieszkaniowe miała wpływ na ograniczenie zużycia energii cieplnej, a tym samym redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez ciepłownie. Miała także wpływ na obniżenie kosztów poniesionych na ogrzewanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Termomodernizacja przyczyniła się do ograniczenia wydatków ponoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe na zakup energii cieplnej i niweluje skutki podwyżek cen tej energii, niemniej planowany wymiar efektu ekonomicznego nie został w pełni osiągnięty. Przyczyną takiego stanu, poza błędami w audytach energetycznych, były podwyżki cen energii, głównie z powodu wzrostu cen paliw.

Przedstawiając powyższe zwracamy Państwa uwagę, że przedstawiane przez niektóre osoby opinie traktują tego typu publikacje (raport NIK) tendencyjnie chcąc zdyskredytować zasadność podejmowanych przez nas działań.

Odrębną sprawą pozostaje fakt, że w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjny prowadzone są również prace mające na celu wzmocnienie płyt osłonowych elewacji, remonty balkonów, o czym wielokrotnie informowaliśmy.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z załączonym materiałem.

 

   Zarząd Spółdzielni

 

                                                                                                                                                                           

PDFNIK-P-18-086-termomodernizacja-prezentacja.pdf

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie