UWAGA ! INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA NIE USUNIĘTE W TERMINIE USTAWOWYM MATERIAŁY WYBORCZE

 

 

Zgodnie z treścią uchwały Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, na terenie zasobów Spółdzielni - w odniesieniu do  NIE USUNIĘTYCH materiałów wyborczych w ustawowym terminie, tj. najpóźniej w terminie 30 dni po dniu wyborów - obowiązują następujące opłaty za każdy dzień zwłoki:

- z tytułu nie usunięcia plakatów, ogłoszeń wyborczych lub nieuporządkowania miejsca ich umieszczenia będzie naliczana opłata jak za umieszczenie w/w materiałów (tj. format do A4 włącznie – opłata 5zł/za sztukę i format A3 – opłata 8zł/za sztukę),

-  w odniesieniu do reklam wyborczych, za każdy dzień zwłoki z tytułu ich nie usunięcia lub nieuporządkowania miejsca ich umieszczenia naliczana będzie dzienna opłata w wysokości 24,60zł za sztukę.

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie